Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2800/UBND-VX 2021 nhóm đối tượng được phép lưu thông trong giãn cách Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2800/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 21/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2800/UBND-VX
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố.

Nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa lượng lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và thực hiện Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thực tế; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo thời gian qui định.

2. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết tại Phụ lục số 1 tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (chi tiết đính kèm)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;
- Bộ Công an;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
-Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
-TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình

 

PHỤ LỤC 1

VỀ PHÂN CÔNG CẤP, QUẢN LÝ DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Mã số đơn vị cấp (In chìm trên phiếu)

Đối tượng cấp Giấy phép lưu thông

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

(thực hiện từ 00 giờ 00 ngày 23/8/2021 đến 00 giờ 00 ngày 06/9/2021)

1 A

Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, MTTQ.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố, Cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố. ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; phường/xã/thị trấn

 

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cấp có hiệu lực liên phường, xã, thị trấn trong nội bộ quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

1 B

Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố

- Ủy ban chứng khoán Thành phố.

Các ngân hàng, Công ty chứng khoán.

 

2 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

 

2B

Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Cảng vụ Hàng không miền Nam

 

 

2C

Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Tân Cảng Cát Lái

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

 

 

3 A

Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối.

Sở Công Thương

Hệ thống phân phối.

Hoạt động trong địa bàn 01 quận- huyện, thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ.

3 C

Nhân viên phục vụ của hệ thống phân phối, nhân viên điện lực

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

3 D

Nhân viên làm việc liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Doanh nghiệp

Thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ số lượng và phạm vi hoạt động giao Sở Công Thương quyết định từng trường hợp cụ thể

4 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...)

Sở Xây dựng

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

 

4 B

Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, toà nhả, chung cư..

Doanh nghiệp

 

5

Nhân viên y tế và lực lượng htrợ y tế tham gia chống dịch bệnh COVID-19 (không khống chế số lượng); người cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo trì trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế

Sở Y tế

Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo qui định pháp luật

UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban giám đốc các đơn vị y tế...

 

7 A

Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

Sở Ngoại vụ

 

 

7 B

Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất..

Công an

Thành phố

Có thời gian cụ thể và đề xuất cụ thể

8A

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..) thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố

Doanh nghiệp, cá nhân phối hợp.

 

8B

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

8C

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

 

 

9 A

Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí, hạ tầng công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

9 B

Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

 

 

10

Dịch vụ công chứng.

Sở Tư pháp

 

 

11

Nhân viên vệ sinh môi trường của các đơn vị trực thuộc Thành phố, hoạt động tang lễ

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Công ty vệ sinh môi trường đô thị

 

12

- Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ

phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng.

- Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch.

- Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất, cửa hàng xăng dầu, gas.

- Nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu...), các cơ sở cung ứng suất ăn công nghiệp.

- Lực lượng cung ứng dịch vụ công ích; xây dựng, bảo trì công trình, trang thiết bị.

- Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá).

- Các lực lượng khác của ngành Y tế.

UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức

 

Doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

 

Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

13

Người dân đi tiêm ngừa vắc xin

Covid-19.

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

UBND cấp xã

 

Tổ Covid-19 cộng đồng.

 

 

Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ, người dân về quê theo Kê hoạch

 

Không cấp giấy.

 

Các lực lượng thu gom rác dân lập.

 

 

 

14 B

Người đi chợ thay

UB Mặt trận tổ quốc hoặc UBND cấp xã.

 

15

Công tác kiểm dịch động, thực vật

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

16

Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng)

Sở Tài chính

 

 

17

Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ..) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế..do Sở Du lịch quản lý..

Sở Du lịch

 

 

 

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2800/UBND-VX
Revisions to regulations on permitted road users during social distancing

Ho Chi Minh City, August 21, 2021

 

To:

- Heads of Departments and agencies;
- Presidents of the People’s Committees of Thu Duc City and districts;
- State-owned enterprises in Ho Chi Minh City.

In order to further tighten traffic flow on the road during city-wide social distancing according to Directive No. 16/CT-TTg and the implement of Official Dispatch No. 2789/BCD-VX dated August 20, 2021 of the Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control of Ho Chi Minh City, People’s Committee of Ho Chi Minh City issued Official Dispatch No. 2796/UBND-VX on August 21, 2021 on enhanced controlled of permitted road users during social distancing. In order to ensure that implementation is conformable with instructions of the Prime Minister and practicality, the People’s Committee of Ho Chi Minh City hereby provides the following instructions:

1. Heads of Departments and agencies, Presidents of the People’s Committees of Thu Duc City and districts, State-owned enterprises in Ho Chi Minh City shall promptly implement Official Dispatch No. 2796/UBND-VX within time limits.

2. The Appendix hereof contains revisions to Appendix 1 of Official Dispatch No. 2796/UBND-VX dated August 21, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City./.

 

 

PP PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
Le Hoa Binh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix 1

MANAGEMENT OF PERMITTED ROAD USERS
(Enclosed with Official Dispatch No. 2796/UBND-VX dated August 21, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City)

Code of issuing authority (watermark on the permit)

Eligible permit holder

Managing, issuing authority

Cooperating authority

Notes

(applied from 0:00 of 23/8/2021 to 0:00 of 06/9/202)

1 A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Heads of Departments, agencies, corporations affiliated to the City, central authorities located within the City. the People’s Committees of Thu Duc City, districts, communes

 

- Road use permits issued by the People’s Committees of Thu Duc City and districts are valid within Ho Chi Minh City.

- Road use permits issued by the People’s Committees of communes are valid within the district or Thu Duc City.

1 B

Employees in essential finance sector: banking, securities.

- Ho Chi Minh City Branch of the State Bank

- Securities Commission of Ho Chi Minh City

Banks, securities companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 A

Employees of traffic and transport units in the City.

The Department of Transport

Enterprises, public service providers.

 

2B

Employees of units operating at Tan Son Nhat International Airport

Southern Airports Authority

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2C

Employees of units operating at Tan Cang Cat Lai Port

Saigon Newport Corporation

 

 

3 A

Shippers of delivery systems.

Department of Industry and Trade

Delivery systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 C

Employees of electricity, distribution system

Enterprises according to regulations.

Unlimited scope and time of operation.

3 D

Employees relevant to export and import of goods

Enterprises

From 6 AM to 6 PM. Specific quantity and scope shall be decided by Department of Industry and Trade on a case-by-case basis

4 A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Department of Construction

Enterprises, public service providers.

 

4 B

Companies that provide maintenance, repair services for agencies, buildings, apartment buildings, etc.

Enterprises

 

5

Health workers and forces that assist health workers in Covid-19 control (unlimited quantity), people supplying drugs, medical supply, maintain medical devices at health facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Heads of health facilities established in accordance with law

The People’s Committees of districts, Thu Duc City, Boards of Directors of health units, etc.

 

7 A

Employees performing ancillary diplomatic activities.

Department of Foreign Affairs

 

 

7 B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ho Chi Minh City Police Department

Specific time and proposals are required

8A

Support, rescue forces (kitchens, charities, etc.) coordinated by Vietnamese Fatherland Front Committee of the City, associations and socio-political organizations

Vietnamese Fatherland Front Committee of the City

Enterprises and individuals in cooperation

 

8B

Support, rescue forces of Youth Union

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8C

Support, rescue forces of Women’s Union of the City

Women’s Union of the City

 

 

9 A

Provider of telecommunications services, press agencies, information technology infrastructure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9 B

Employees of state-owned post agencies.

 

 

10

Employees of notary service providers

Department of Justice

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

11

Employees of cleaning service providers of the City, funeral service providers

Department of Natural Resources and Environment

Urban cleaning company

 

12

- Security companies

- Employees of hotels, hostels serving as quarantine centers and Covid-19 control forces requisitioned by districts or communes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Employees in the fields serving production, oil and gas outlets.

- Employees of food production facilities (bread, tofu, noodles, etc.), catering service providers.

- Providers of public services; construction, maintenance of constructions and equipment.

- Forces supporting Covid-19 control (including vendors in traditional markets supplying goods).

- Other forces of the health sector.

The People’s Committees of districts, Thu Duc City

 

Enterprises and relevant individuals

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

People going to get Covid-19 vaccination shots.

The People’s Committees of communes and commune-level towns

Commune-level People’s Committees

 

Community Covid-19 teams

 

 

People who need emergency treatment, periodic medical examination and treatment; people going to their hometowns under official plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Permits not required.

 

Private garbage collectors

 

 

 

14 B

People going to market on behalf of other people

Fatherland Front Committees or the People’s Committees of communes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Animal and plant quarantine

Department of Agriculture and Rural development

 

 

16

Insurers (only perform activities relevant to assessment, processing of indemnity claims)

Provincial Department of Finance

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

Employees of lodging establishments (hotels, motels, etc.) serving as quarantine facilities for foreigners, health workers, etc. under management of Department of Tourism

Department of Tourism

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2800/UBND-VX ngày 21/08/2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.091

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!