Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2796/UBND-VX 2021 kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2796/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 21/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/UBND-VX
Về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa lưu lượng giao thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và thực hiện Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 9 năm 2021); Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Từ 00 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 9 năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố, của Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 00 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021.

2. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định; riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn; đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại Công văn số 2491/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Các đối tượng được cấp Giấy đi đường:

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.

- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng các cơ quan nêu tại Mục 4 tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an Thành phố.

4. Cơ quan được cấp giấy:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ban Đảng, đoàn thể, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

- Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý (chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa bàn quản lý).

Các cơ quan cấp phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an Thành phố đkiểm tra, giám sát.

Chi tiết theo Phụ lục số 1 đính kèm.

5. Cách thức nhận diện:

- Mu Giấy đi đường: thực hiện theo mẫu hướng dẫn đính kèm.

- Đồng phục: các ngành có đồng phục ngành và công nhân thực hiện các dịch vụ công ích. Riêng công chức, viên chức và các nhóm lực lượng tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch khác: mặc áo nhận diện do Thành phố cấp.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn trên, giao Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nội dung Công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
(để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

 

PHỤ LỤC 1

KÝ HIỆU VÀ PHÂN CÔNG CẤP, QUẢN LÝ DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Mã số đơn vị cấp (In chìm trên phiếu)

Đối tượng cấp Giấy phép lưu thông

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy

Đơn vị phối hợp

Ghi chú
(thực hiện từ 0 giờ ngày 23/8/2021 đến 0 giờ ngày 06/9/2021)

1 A

Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, MTTQ.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố, Cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố.

 

 

1 B

Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố

- Ủy ban chứng khoán Thành phố.

Các ngân hàng, Công ty chứng khoán.

 

2 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

 

3 A

Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối.

Sở Công thương

Hệ thống phân phi.

Hoạt động trong địa bàn 01 quận- huyện (trừ 08 quận huyện nêu tại công văn) thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ.

3 B

Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch.

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

3 C

Nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phi, điện lực

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động. Riêng tại 08 quận huyện nêu tại công văn thì thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “Một cung đường hai điểm đến”.

3 D

Nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng xăng dầu, gas.

Doanh nghiệp

Thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ. Số lượng và phạm vi hoạt động giao Sở Công Thương quyết định từng trường hợp cụ thể

4 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...)

Sở Xây dựng

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

 

4 B

Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư..

Doanh nghiệp

 

5

Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid-19 (không khống chế số lượng), người đi cách ly và đi cách ly về...

Sở Y tế

UBND Quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban giám đốc các đơn vị y tế...

 

6 A

CA di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

CATP

 

 

6 B

QS di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

BTL

 

 

7 A

Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

Sở Ngoại vụ

 

 

7 B

Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất..

Công an Thành phố

Có thời gian cụ thể và đề xuất cụ thể

8

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..)

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

Doanh nghiệp, cá nhân phối hợp.

 

9 A

Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí.

Sở Thông tin truyền thông

 

 

9 B

Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

 

 

10

Dịch vụ công chứng.

Sở Tư pháp

 

 

11

Nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ..

Sở Tài Nguyên Môi trường

Công ty vệ sinh môi trường

 

12

- Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng.

UBND Quận, huyện, Thành phố Thủ Đức

Doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

 

13

Người dân đi tiêm ngừa vc xin Covid-19.

UBND Phường, xã, thị trấn

UBND cấp xã

Phiếu tiêm ngừa vắc xin đối với đi tiêm Vắc xin.

Tổ Covid-19 cộng đng..

 

 

Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ...

 

Không cấp giấy.

14 A

Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định.

UBND cấp xã cấp, quản lý

Thực hiện 1 ln/1 tun.

14 B

Người đi chợ thay

UB Mặt trận tổ quốc hoặc UBND cấp xã.

- Xét nghiệm 1 tun/1 ln.

- Trang phục đồ bảo hộ.

15

Các cơ sở sản xuất thực phm (như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu...), cơ sở xuất ăn công nghiệp..

Ban Quản lý an Toàn thực Phẩm

UBND quận, huyện Thành phố, Sở Công thương.

 

16

Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bi thưng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng)

Sở Tài chính

 

- Làm việc “03 tại chỗ”;

- Chỉ cấp phát khi ra ngoài trụ sở để giải quyết sự vụ kèm hồ sơ sự vụ;

- Thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

17

Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ..) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế..do Sở du lịch quản lý..

Sở du lịch

 

- Làm việc “03 tại chỗ”;

- Thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2796/UBND-VX
Intensified control of permitted road users during social distancing

Ho Chi Minh City, August 21, 2021

 

To:

- Heads of Departments and agencies;
- Presidents of the People’s Committees of Thu Duc City and districts;
- Enterprises in Ho Chi Minh City.

In order to further tighten traffic flow on the road during city-wide social distancing according to Directive No. 16/CT-TTg and the implementation of Official Dispatch No. 2789/BCD-VX dated August 20, 2021 of the Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control of Ho Chi Minh City on strengthening some measures for COVID-19 prevention and control (from August 23, 2021 to September 6, 2020). 2021), below are directives of the People’s Committee of Ho Chi Minh City:

1. From 00:00 on August 23, 2021 to September 6, 2021, all agencies, units and enterprises of the city and central government located in the city shall implement “three-on-spot” or “one route, two destinations” plan (up to 1/4 of the total number of officials, public employees and employees of the unit) and must be present at the workplace before 6:00 of August 23, 2021.

2. The permitted road users shall keep complying with Official Dispatch No. 2718/UBND-VX dated August 15, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, have a road use permit and identification signs according to regulations. ; shippers shall temporarily stop operating in Thu Duc City and the following districts: 8, 12, Go Vap, Binh Tan, Binh Thanh, Binh Chanh, Hoc Mon; for the remaining districts, shippers shall only operate within the district, must not go to other districts and must have their own identification sign as prescribed in Official Dispatch No. 2491/UBND-KT dated July 26, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City.

3. The following people are eligible for the road use permit:

- Members of Steering Committees for Covid-19 Control at all levels; forces directly participate in epidemic forces, infrastructure maintenance.

- Officials, public employees, employees: not more than 10% of total number.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Issuing authorities:

- Heads of Departments, agencies, Communist Party, Youth Association agencies, corporations affiliated to the City shall issue road use permits to officials, public employees and employees under their management.

- Heads of central authorities located in Ho Chi Minh City shall issue road use permits to officials, public employees and employees under their management.

- The People’s Committees of districts, Thu Duc City, communes and commune-level towns shall issue road use permits to officials, public employees, employees and the people under their management (only valid in the administrative division).

These authorities shall report the quantity and symbols of issued road use permits to Ho Chi Minh City Police Department for inspection and supervision.

More details in Appendix 1 hereof.

5. Identification:

- Road use permit: use the enclosed template.

- Uniforms: wear uniforms of their workplaces. Officials and public employees and other forces participating in epidemic control shall wear uniforms provided by the City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
Le Hoa Binh

 

Appendix 1

SYMBOLS, AUTHORITY FOR MANAGEMENT OF PERMITTED ROAD USERS
(Enclosed with Official Dispatch No. 2796/UBND-VX dated August 21, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City)

Code of issuing authority (watermark on the permit)

Eligible permit holders

Presiding, issuing authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note (applied from 0:00 of 23/8/2021 to 0:00 of 06/9/2021

1 A

Officials, public employees and employees of Communist Party, Youth Association, Fatherland Front agencies.

Heads of Departments, agencies, corporations affiliated to the City, central authorities located within the City.

 

 

1 B

Employees in essential finance sector: banking, securities.

- Ho Chi Minh City Branch of the State Bank

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Banks, securities companies.

 

2 A

Employees of traffic and transport units in the City.

 Department of Transport

Enterprises, public service providers.

 

3 A

Shippers of delivery systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Delivery systems.

Operate within 01 district (except the 08 districts specified herein) from 6 AM to 6 PM.

3 B

Shippers of suppliers of food, medical devices and equipment serving Covid-19 prevention.

Enterprises according to regulations.

Unlimited scope and time of operation.

3 C

Employees of electricity, distribution system

Enterprises according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 D

Employees in the field of production, export, import of goods, oil and gas outlets.

Enterprises

From 6 AM to 6 PM. Specific quantity and scope shall be decided by Department of Industry and Trade on a case-by-case basis

4 A

Employees of construction units in the City (water supply and drainage, public parks, urban trees, infrastructure, etc.)

Department of Construction

Enterprises, public service providers.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Companies that provide maintenance, repair services for agencies, buildings, apartment buildings, etc.

Enterprises

 

5

Health workers and forces that assist health workers in Covid-19 control (unlimited quantity), people going to and returning from quarantine facilities, etc.

Department of Health

The People’s Committees of districts, Thu Duc City, Boards of Directors of health units, etc.

 

6 A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ho Chi Minh City Police Department

 

 

6 B

Military personnel changing shifts at road checkpoints, patrol teams and cooperating forces.

Military headquarters

 

 

7 A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Department of Foreign Affairs

 

 

7 B

Employees of consular offices and diplomatic agencies performing ad hoc duties

Ho Chi Minh City Police Department

Specific time and proposals are required

8

Support, rescue forces mobilized by Fatherland Front Committees (kitchens, charitable forces, etc.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprises and individuals in cooperation

 

9 A

Employees of telecommunications and press agencies

Department of Information and Communications

 

 

9 B

Employees of state-owned post agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

Notary services

Department of Justice

 

 

11

Employees of cleaning, funeral service providers, etc.

Department of Natural Resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

12

- Security companies

- Employees of hotels, motels serving as quarantine centers and Covid-19 control forces requisitioned by districts or communes

The People’s Committees of districts, Thu Duc City

Enterprises and relevant individuals

 

13

People going to get Covid-19 vaccination shots.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commune-level People’s Committees

Vaccination note.

Community Covid-19 teams

 

 

Emergency treatment, periodic medical examination and treatment

 

Permit not required.

14 A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Issued and managed by the People’s Committees of communes

Once per week

14 B

People assigned to go to market on behalf of other people

Fatherland Front Committees or the People’s Committees of communes

- Test once per week.

- PPE

15

Food production facilities (bread, tofu, noodles, etc.), catering service providers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The People’s Committees of districts, Thu Duc City, Department of Industry and Trade

 

16

Insurers (only perform activities relevant to assessment, processing of indemnity claims)

 Department of Finance

 

- Implement “three-on-spot";

- Only issue when someone needs to leave the office to handle the case;

- Revoked after the permit holder to the office.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Employees of lodging establishments (hotels, motels, etc.) serving as quarantine facilities for foreigners, health workers, etc. under management of Department of Tourism

Department of Tourism

 

- Implement “three-on-spot";

- Revoked after the permit holder returns to the office.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2796/UBND-VX ngày 21/08/2021 về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.379

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!