Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5886/BYT-MT 2021 vận chuyển hàng hóa

Số hiệu: 5886/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 22/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5886/BYT-MT
V/v vận chuyển hàng hoá

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5753/BYT-MT về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên theo như phản ánh từ người vận chuyển hàng hóa, hiện nay còn một số địa phương chưa thực hiện đúng và đầy đủ những hướng dẫn tại Công văn nêu trên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

1. Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và những nhân viên nghiệp vụ bắt buộc phải đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa (gồm nhân viên giao nhận hàng hóa, thuyền viên, hoa tiêu...) phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình hoạt động vận tải theo quy định đối với từng cấp độ phòng, chống dịch; yêu cầu người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra.

2. Đối với địa bàn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg , yêu cầu đơn vị vận tải, chủ phương tiện: Chỉ cho phép người điều khiển và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện nhiệm vụ khi đã có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 được thực hiện trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm).

3. Về kiểm tra quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện như sau:

3.1. Tại các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, mỏ vật liệu...): Thực hiện nghiêm việc kiểm tra Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển, nhân viên nghiệp vụ đi cùng và phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa điểm này, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, thuận lợi và không gây ùn tắc giao thông.

3.2. Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 và trên các tuyến giao thông:

- Thực hiện nghiêm Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế, không kiểm tra Giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa khi lưu thông giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang cùng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và 16 tỉnh thực hiện giãn cách theo Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.

- Không thực hiện kiểm tra phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch trên tất cả các tuyến giao thông đối với phương tiện vận tải hàng hóa có Giấy nhận diện phương tiện theo thời hạn do Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Chỉ thực hiện kiểm tra (thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến) đối với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch và an toàn giao thông.

3.3. Xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 bị phát hiện trong quá trình kiểm tra tại địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa hoặc trên tuyến.

4. Bố trí ngay nhân lực và Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các điểm tập kết phương tiện do địa phương tổ chức (các điểm dừng nghỉ, bến xe khách, bến xe tải, cảng biển, cảng bến thủy nội địa, điểm neo đậu phương tiện thủy nội địa) trên địa bàn để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hóa đi từ khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg đến khu vực áp dụng quy định phòng, chống dịch cấp độ thấp hơn như đã nêu tại Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp bất khả kháng (do sự cố liên quan đến phương tiện vận chuyển, lý do thời tiết, hạ tầng giao thông,...) thời gian đến điểm cuối hành trình vượt quá 03 ngày (72 giờ), thì tạo điều kiện cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhân viên nghiệp vụ đi cùng được lấy mẫu và xét nghiệm tại các điểm tập kết phương tiện do địa phương tổ chức (đảm bảo thời gian 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm đến thời điểm kết thúc hành trình vận chuyển).

5. Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện:

- Ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hóa, đặc biệt là những người hoạt động trên các tuyến vận tải bên trong hoặc ra vào khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg .

- Tại các điểm tập kết phương tiện: Miễn phí bộ kít xét nghiệm bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện có Giấy nhận diện phương tiện theo thời hạn do Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

6. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch không phát sinh thêm các yêu cầu đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi đến mức tối đa cho công tác vận chuyển, lưu thông hàng hóa theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong trường hợp cấp thiết phải bổ sung các yêu cầu khác ngoài các nội dung đã nêu tại Công văn này và Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế thì đề nghị thống nhất với Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải trước khi bổ sung.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ: CT, GTVT và CA (để chỉ đạo t/h);
- Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh
;
- Cục Y tế-Bộ GTVT;
- UBATGT
QG, Bộ GTVT;
- Các Cục YTDP, CNTT, KCB, Vụ TTTĐKT, VP Bộ;
- Các viện VSDT/Pasteur
;
- SYT, CDC tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 5886/BYT-MT
Re. Transportation of goods

Hanoi, July 22, 2021

 

To: People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities,

On July 19, 2021, the Ministry of Health issued the Official Dispatch No. 5753/BYT-MT on testing and advantaging transporters of goods.  However, according to complaints from transporters of goods, several local jurisdictions have not fully and soundly abided by the instructions given in this Official Dispatch.

In order to facilitate the transportation of goods, the Ministry of Health (acting as the standing agency of the Steering Committee for COVID-19 prevention and control) is calling on People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities to provide their direction as follows:

1. Transport companies, owners, operators and required on-board personnel (including shippers, ship crew members, pilots, etc.) must strictly comply with epidemic prevention and control measures during the transportation process to adapt to each level of epidemic prevention and control; must request transport drivers or operators and personnel on board means of goods transport to complete their medical declaration forms before departure and make sure that they can present QR codes indicating their medical declaration results (shown on their smartphones or appropriate devices or paper documents) for inspection purposes upon request.

2. At local jurisdictions applying the Directive No. 16/CT-TTg in effect, transport companies and owners can allow their drivers or operators and on-board personnel to perform their duties only when they attain the Certificate of negative result of the SARS-COV-2 test valid within 03 days (72 hours) from the date on which the test result is given.

3. Regarding the inspection of conformance of means of transport and operators of goods transport to COVID-19 prevention and control regulations:

3.1. At goods gathering and transshipment sites (e.g. ports, terminals, railway stations, warehouses, yards, industrial parks, factories, quarries,...), strictly enforcing regulations on inspection of the Certificate of SARS-COV-2 test result and other regulations on COVID-19 prevention and control on transport drivers or operators, on-board personnel and means of goods transportation moving in or out of these sites; ensuring coherence, scientificity, convenience and avoidance of traffic congestion.

3.2. At COVID-19 checkpoints and on traffic routes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not enforce epidemic prevention and control inspection measures at checkpoints along all of traffic routes on means of goods transportation obtaining fixed-term identification certificates from Departments of Transport of provinces and centrally-affiliated cities.  Only carrying out the inspection (through patrol and supervision activities on traffic routes) of means of transport showing signs of violating epidemic prevention, control and traffic safety laws.

3.3. Imposing strict penalties permitted by law on transport companies, owners and operators or drivers of goods transport committing violations against COVID-19 prevention and control regulations that may be detected during the inspection carried out at goods gathering and transshipment sites or on the route.

4. Promptly getting human resources and SARS-CoV-2 rapid antigen tests ready at locally-managed transport gathering sites (e.g. stops, bus stations, truck terminals, seaports, inland ports, inland watercraft anchorages) for sampling and SARS-CoV-2 testing activities intended for transport operators or drivers and on-board personnel traveling from local jurisdictions applying the Directive No. 16/CT-TTg to those applying less strict epidemic prevention and control regulations as stated in the Official Dispatch No. 5753/BYT-MT dated July 19, 2021 of the Ministry of Health. In case of any force majeure events that occur (due to incidents involving means of transport, or caused by weather condition, failure of traffic infrastructure,...) with the consequence that the duration of arrival at the final destination is longer than 03 days (72 hours), transport operators or drivers and on-board personnel should be enabled to have access to sampling and testing activities at these locally-managed transport gathering sites (making sure that the period from the time of announcement of test results to the time of arrival at the final destination is restricted to 72 hours).

5. Directing Departments of Health to:

- Give COVID-19 vaccination priority to operators or drivers and required personnel on board means of goods transport, especially those operating on traffic routes inside or moving in and out of the localities applying the Directive No. 16/CT-TTg.

- At transport gathering sites, provide free SARS-CoV-2 rapid antigen test kits for transport operators or drivers and personnel on board means of transport that obtain fixed-term identification certificates issued by Departments of Transport of provinces or centrally-affiliated cities.

6. In the course of directing and implementing epidemic prevention and control measures, avoiding imposing any further requirements upon operators or drivers of means of goods transport in order to maximally facilitate the transportation and circulation of goods according to the core value of the direction of the Prime Minister and the National Steering Committee for COVID-19 prevention and control. Should it be necessary to impose any further requirements other than those stated herein and in the Official Dispatch No. 5753/BYT-MT dated July 19, 2021 of the Ministry of Health, agreements with the Ministry of Health and the Ministry of Transport must be reached in advance.

Respectfully,

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Xuan Tuyen

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5886/BYT-MT ngày 22/07/2021 về vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.956

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.145.223