Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5753/BYT-MT 2021 xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa

Số hiệu: 5753/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 19/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5753/BYT-MT
V/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa.

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công An;
- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế nhận được Công văn số 4045/BCT-TTTN ngày 08/7/2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu và Công văn số 6895/BGTVT-CYT ngày 15/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiến nghị quy định thời hạn hiệu lực của xét nghiệm COVID-19; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả mà vẫn đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/7/2021, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19) đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

1. Không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe) chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 hoặc bổ sung biện pháp ở mức cao hơn so với Chỉ thị 16/CT-TTg (sau đây gọi tắt là khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16);

2. Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16, khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu).

3. Yêu cầu người điều khiển phương tiện: Hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (Thông điệp 5K, đặc biệt là khai báo y tế, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, sử dụng trang phục phòng chống dịch trong quá trình bốc dỡ hàng hóa nếu cần thiết, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hằng ngày...).

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Công An, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Công an địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và y tế địa phương bố trí các địa điểm dừng nghỉ để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 thuận lợi (xét nghiệm miễn phí cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ nhận diện ưu tiên luồng xanh trên các tuyến giao thông, có mã QR code).

5. Các đơn vị y tế nhà nước từ cấp xã trở lên hoặc các cơ sở y tế (kể cả tư nhân) được phép thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.

6. Bộ Giao thông vận tải tổ chức phân luồng giao thông, điều phối các điểm dừng nghỉ đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19; có thể bổ sung các điểm khi cần thiết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, tránh tình trạng ùn ứ phương tiện trên các cung đường.

7. Thông tin về khu vực có dịch được cập nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các viện VSDT/Pasteur;
- SYT, CDC tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP, MT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 5753/BYT-MT
Re. Providing tests and advantages for transporters of goods

Hanoi, July 19, 2021

 

To

- Ministry of Industry and Trade; Ministry of Transport; Ministry of Public Security;
- Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union;
- People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities.

Upon receipt of the Official Dispatch No. 4045/BCT-TTTN dated July 8, 2021 from the Ministry of Industry and Trade on providing facilitation for transportation and circulation of essential goods and the Official Dispatch No. 6895/BGTVT-CYT dated July 15, 2021 of the Ministry of Transport on the proposal to determine the validity period of COVID-19 tests; in compliance with the Prime Minister’s direction to both prevent and control the COVID-19 epidemic effectively in conjunction with the circulation of goods, and the direction of the Deputy Prime Minister - Head of the Steering Committee for Disease Prevention and Control at the meeting of the standing agency of the Steering Committee held on July 18, 2021, the Ministry of Health (acting as the standing agency of the Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control) is calling on the Ministry of Public Security, the Ministry of Transport, the Ministry of Industry and Trade, the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union, and People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities, to provide the following direction:

1. Do NOT check certificates of SARS-CoV-2 test results of operators of goods transport (e.g. drivers, onboard personnel, porters or handlers) that only travels within a province or centrally-affiliated city applying the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020 on implementation of urgent social distancing measures to prevent and control the COVID-19 epidemic, or stricter social distancing measures than those stated in the Directive 16/CT-TTg (hereinafter referred to as local jurisdictions applying the Directive No. 16);

2. If operators of goods transport travel from local jurisdictions applying the Directive No. 16 or blockade zones to other adjacent ones applying less strict disease prevention and control measures, they must have certificates of negative results for the SARS-CoV-2 test (whether RT-PCR or rapid antigen test) performed within 72 hours (from the sampling time).

3. Transport operators should be constrained from parking, stopping their transport or coming into close contact with other people; should follow the predetermined transport routes, keep a journey log and make a list of contacts; should regularly open windows to ensure air ventilation, and fully implement epidemic prevention and control measures (i.e. abiding by 5K message, especially medical declaration; always wearing masks during transportation, wearing anti-epidemic protective clothing when loading and unloading goods where necessary, sanitizing hands frequently, disinfecting their transport on a daily basis...).

4. People's Committees of provinces/centrally-affiliated cities shall preside over cooperating with the Ministry of Public Security, the Ministry of Transport, the Ministry of Industry and Trade, and the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union, in directing relevant local authorities, local police, socio-political and health organizations to prepare rest stops convenient for SARS-CoV-2 sampling and testing activities (providing free tests for operators of means of transport of essential goods and production goods who are issued with identification cards indicating green-channel priority on transport routes with QR codes).

5. State-owned medical establishments at the commune or higher level or healthcare service providers (including private ones) can collect test samples and issue certificates of SARS-CoV-2 test results to operators of goods transport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Frequently updated information about epidemic-hit areas should be posted on the Ministry of Health's website (https://moh.gov.vn).

Respectfully,

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Xuan Tuyen

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5753/BYT-MT ngày 19/07/2021 về xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.809

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.145.223