Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 884/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 884/TCHQ-GSQL
V/v thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 51/HQĐT-TTr ngày 9/1/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp v/v kiến nghị ban hành văn bản quy định về thanh lý tài sản ưu đãi đầu tư miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Công Thương chỉ điều chỉnh thủ tục thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, không hướng dẫn thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án đầu tư trong nước.

Theo Điều 103 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (bao gồm các dự án đầu tư trong nước) người nộp thuế phải thực hiện quyết toán trong đó có việc khai báo số lượng hàng hóa đã nhập khẩu nhưng chuyển đổi mục đích sử dụng.

Do vậy, trước mắt trong khi Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 128/2013/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo Điều 103 dẫn trên đối với việc thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng của dự án đầu tư trong nước.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 884/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2014 thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!