Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 847/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất trả nguyên phụ liệu doanh nghiệp FDI 2016

Số hiệu: 847/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 23/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1422/HQHCM-GSQL ngày 06/6/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến việc xuất trả nguyên phụ liệu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn số 1422/HQHCM-GSQL dẫn trên thì đối với trường hợp nguyên phụ liệu của doanh nghiệp khi nhập về không đáp ứng Điều kiện sản xuất thì phải thực hiện xuất trả cho đối tác nước ngoài theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.

Theo quy định tại Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Do vậy, việc doanh nghiệp xuất trả nguyên vật liệu nhưng được chỉ định từ phía nước ngoài giao hàng cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam hiện tại chưa được quy định cụ thể.

Trường hợp doanh nghiệp còn vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 847/GSQL-GQ2 ngày 23/06/2016 hướng dẫn thủ tục hải quan về xuất trả nguyên phụ liệu của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


822

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!