Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7893/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất phế liệu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7893/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7893/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất phế liệu

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu

Vừa qua Bộ Công Thương nhận được công văn số 3057/BTNMT-BVMT ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về một số nội dung xung quanh việc tạm nhập tái xuất phế liệu.

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ phế liệu tạm nhập tái xuất phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân trước khi xin giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu phải đảm bảo hoặc thực hiện các quy định sau:

1. Trong trường hợp phế liệu đề nghị được tạm nhập tái xuất có lẫn bất kỳ loại chất thải nguy hại nào nêu trong các Danh mục chất thải nguy hại, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc kèm theo Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu huỷ chúng thì việc vận chuyển xuyên biên giới phải tuân thủ theo Công ước Basel và Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.

2. Các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm nếu phế liệu tạm nhập, tái xuất có lẫn chất thải nguy hại mà không thông báo với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Công ước Basel và Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT nêu trên.

3. Đối với việc tạm nhập tái xuất phế liệu không có lẫn chất thải nguy hại, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

a. Tuân thủ nghiêm Điều 19 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

b. Các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc loại phế liệu xin phép tạm nhập, tái xuất được phép nhập khẩu vào nước dự định tái xuất.

Kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2008 thương nhân phải bổ sung vào hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu đối với từng lô hàng “Giấy phép nhập khẩu phế liệu” do cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu cấp cho thương nhân nước đó được phép nhập khẩu.

Riêng đối với việc tạm nhập tái xuất phế liệu vào thị trường Trung Quốc, thương nhân phải đăng ký với cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc và phải được chấp nhận.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7893/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất phế liệu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41