Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7158/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7158/TCHQ-KTTT
V/v: Nộp tiền thuế truy thu theo kế hoạch

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

Kính gửi

- Cục hải quan Tây Ninh
- Công ty TNHH TCI Special Steel (Việt Nam)
(Khu công nghiệp Trảng Bàng – Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số đề ngày 21/11/2006 của Công ty TNHH TCI SPECIAL STEEL (Việt Nam) về việc xin nộp dần tiền thuế truy thu theo kế hoạch. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH TCI SPECIAL STEEL (Việt Nam) thì do sơ xuất áp sai mã hàng hóa nhập khẩu nên Chi cục HQ Khu công nghiệp Trảng Bàng (Cục Hải quan Tây Ninh) đã ra quyết định truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với Công ty với số tiền là: 317.340.226 đồng. Công ty chấp hành nộp số tiền thuế truy thu này. Nhưng việc phải nộp một lần số tiền thuế truy thu trên thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, doanh nghiệp xin được nộp dần số thuế truy thu theo kế hoạch có bảo lãnh của Ngân hàng VID PUBLIC BANK.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Căn cứ mục IV Phần G, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH TCI SPECIAL STEEL (Việt Nam) đăng ký kế hoạch nộp trả hết số tiền thuế truy thu nêu trên với Cục Hải quan Tây Ninh kèm theo chứng từ bảo lãnh của Ngân hàng VID PUBLIC BANK về số tiền truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty, Cục Hải quan Tây Ninh xem xét cho Công ty được nộp chậm số thuế truy thu nêu trên. Trong thời gian nộp chậm số tiền thuế truy thu, Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày chậm nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh, Công ty TNHH TCI SPECIAL STEEL (Việt Nam) biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7158/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Nộp tiền thuế truy thu theo kế hoạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!