Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7154/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7154/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2254/HQBD-TXNK ngày 16/9/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dịch vụ Trọng Phúc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính thì dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Luật Hợp tác xã và các luật thuế tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư đó.

Do đó trường hợp Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dịch vụ Trọng Phúc đang hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 161/CN-UBND ngày 13/12/2005 nên được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP, Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Đối với việc chậm tiến độ thực hiện dự án đề nghị Công ty giải trình với cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư để được xem xét theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7154/TCHQ-TXNK ngày 29/11/2010 vướng mắc miễn thuế nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.334

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251