Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1087/TCHQ-TXNK vướng mắc miễn thuế nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1087/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 15/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 230/HQTN-NV ngày 25/02/2011 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Hòa Hiệp Hưng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các vướng mắc đơn vị báo cáo trước hết liên quan đến quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 34/GCN-CT ngày 25/8/2006 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Dự án khuyến khích đầu tư Chế biến mủ kem Latex của Công ty TNHH Hòa Hiệp Hưng. Do vậy, căn cứ chức năng, thẩm quyền quy định, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có văn bản trao đổi với cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư để có cơ sở xem xét, xử lý miễn thuế theo chế độ quy định, ngoài vướng mắc đơn vị nêu về Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, cần trao đổi về điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư cũng như việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (nếu có).

2. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, nếu còn vướng mắc, đơn vị cần báo cáo cụ thể, gửi đầy đủ hồ sơ và đề xuất xử lý gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3), PCS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1087/TCHQ-TXNK vướng mắc miễn thuế nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253