Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6633/TCHQ-TXNK thực hiện trừ lùi giấy phép nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6633/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6633/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện trừ lùi giấy phép nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3452/KHĐT-TM ngày 03/10/2012 của Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP kèm hồ sơ đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng do Công ty TNHH một thành viên tổng công ty Thái Sơn nhập khẩu ủy thác. Qua kiểm tra hồ sơ, Tổng cục Hải quan xét thấy:

Giấy phép nhập khẩu số 2093/BQP-KHĐT ngày 15/8/2011 của Bộ Quốc phòng được nhập khẩu làm nhiều lần, nhưng toàn bộ các phiếu theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (gửi kèm theo) không thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan (không thể hiện số, ngày cấp phiếu và cơ quan hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi, nên không kiểm tra được số lượng, trị giá hàng hóa được phép nhập, đã nhập khấu và còn lại là bao nhiêu...).

Vì vậy để thực hiện theo dõi việc nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép nhập khẩu số 2093/BQP-KHĐT và có cơ sở để xem xét miễn thuế nhập khẩu cho lô hàng đề nghị tại công văn số 3452/KHĐT-TM ngày 03/10/2012 của Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1/ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra Công ty TNHH một thành viên tổng công ty Thái Sơn có thực hiện mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp cho quốc phòng theo Giấy phép nhập khẩu số 2093/BQP-KHĐT ngày 15/8/2011 của Bộ Quốc phòng, tại đơn vị không và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 27/11/2012 (gửi kèm file mềm về địa chỉ sondtt@customs.gov.vn).

2/ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan đến việc mở tờ khai nhập khẩu thuộc giấy phép nhập khẩu số 2093/BQP-KHĐT, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên tổng công ty Thái Sơn kiểm tra, xác lập lại hệ thống phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định; chấn chỉnh kịp thời công tác làm thủ tục nhập khẩu hàng an ninh, quốc phòng, làm rõ trách nhiệm những đơn vị thực hiện cấp phiệu theo dõi trừ lùi không đúng quy định và báo cáo cụ thể kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan trước ngày 27/11/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6633/TCHQ-TXNK thực hiện trừ lùi giấy phép nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64