Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1314/TCHQ-GSQL hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất, nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1314/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 176/HQHCM-GSQL ngày 18/01/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 191/HQHN-GSQL ngày 20/01/2012 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc Tổng cục Hải quan giao phòng Giám sát quản lý/phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc cấp phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là để thống nhất quản lý, tránh tình trạng lợi dụng một văn bản cho phép có thể được cấp nhiều phiếu theo dõi trừ lùi tại các Chi cục Hải quan khác nhau (thực tế đã xảy ra). Tuy nhiên, tùy theo từng điều kiện cụ thể tại các đơn vị (lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, địa bàn quản lý gồm nhiều tỉnh, thành phố ….). Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể giao cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc tổ chức triển khai việc cấp phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan đồng thời báo cáo phòng Giám sát quản lý/phòng nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố để biết, kiểm tra, theo dõi tổng hợp.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố (phòng Giám sát quản lý/phòng nghiệp vụ) có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Chi cục thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1314/TCHQ-GSQL hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất, nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13