Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6601/TCHQ-TXNK năm 2020 về khấu trừ thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6601/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 13/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6601/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gaz Thành Đạt.
(Địa chỉ: Lô B, đường số 9, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 102/2020 ngày 21/9/2020 của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt về việc khấu trừ thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam ký ngày 21/3/2016 và Nghị định thư sửa đổi vào ngày 27/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam và Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 27/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017;

Căn cứ có công văn số 3529/BCT-AM ngày 18/5/2020 của Bộ Công thương thông báo về việc hạn ngạch nhập khẩu xe nguyên chiếc và bộ SKD năm 2020 theo Nghị định thư hợp tác về ô tô với LB Nga, theo đó: Hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế các phương tiện vận tải có động cơ cho Tập đoàn GAZ là 886 đơn vị.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong quá trình thực hiện thông quan đối với các phương tiện vận tải có động cơ nguyên chiếc nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2020 nhưng chưa được Bộ Công thương cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch, đề nghị Công ty thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu:

- Trường hợp hàng hóa có Giấy chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định VN - EAEU FTA (Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EAV), mức thuế suất thuế nhập khẩu là mức thuế nhập khẩu hiện hành theo cam kết trong Hiệp định VN - EAEU FTA được quy định tại Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022;

- Trường hợp hàng hóa không kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EAV, mức thuế suất thuế nhập khẩu được xác định theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP .

Sau khi Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 đối với các phương tiện vận tải có động cơ nguyên chiếc, Công ty thực hiện khai bổ sung đối với các phương tiện vận tải có động cơ nguyên chiếc trong hạn ngạch đã được thông quan theo các tờ khai phát sinh trong năm 2020 để thực hiện theo quy định về thuế suất thuế nhập khẩu tại Điều 6 Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 và được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế nếu đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Gaz Thành Đạt được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương (để theo dõi);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6601/TCHQ-TXNK năm 2020 về khấu trừ thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.238

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255