Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6363/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6363/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6363/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn nộp thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú.
(Số 48, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 121/PPJ-XNK ngày 18/10/2013 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (Công ty) kiến nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày liên quan đến việc Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013; thì:

"a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

a.2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

a.2.1) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

a.2.2) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

a.3) Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

a.4) Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

a.5) Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý tương tự như quy định tại khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này".

2. Do Công ty không gửi kèm các giấy tờ có liên quan, vì vậy để giải quyết vấn đề Công ty nêu, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể trường hợp của Công ty, nếu việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty không thuộc hành vi bị xử phạt về trốn thuế, gian lận thương mại (theo quy định cụ thể tại: Điều 108 Luật Quản lý thuế và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 14 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009; Điều 12 Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác thì áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo quy định.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị báo cáo cụ thể về Tổng cục trước ngày 08/11/2013 để có hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6363/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.386
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218