Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5955/TCHQ-GSQL về giấy phép nhập khẩu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5955/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5955/TCHQ-GSQL
V/v giấy phép nhập khẩu tự động

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2554/HQHCM-GSQL ngày 15/9/2010 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công thương thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất (kể cả sản xuất xuất khẩu và sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước) không phải đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động.

2. Về thủ tục hải quan:

a) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 và điểm b.4 khoản 2 Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

b) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 và Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính.

c) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nghiên cứu Thông tư số 79/2009/TT-BTC để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5955/TCHQ-GSQL về giấy phép nhập khẩu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211