Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 599/TCHQ-GSQL về giấy phép nhập khẩu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 599/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan gặp vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp. Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính quy định thuế suất Biểu thuế xuất khẩu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mã số HS của hàng hóa gồm 8 chữ số, áp dụng từ ngày 01/01/2012. Tuy nhiên, theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng thì mã số hàng hóa thuộc Danh mục này gồm 10 chữ số dựa trên Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm Thông tư số 216/2009/TT-BTC đã được thay thế bằng Thông tư số 157/2011/TT-BTC. Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương khi cấp giấy phép nhập khẩu tự động căn cứ tên hàng và mã số quy định tại Danh mục và Biểu thuế hiện hành.

Về việc chuẩn hóa danh mục chuyên ngành theo Điều 9 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn đề nghị các Bộ, ngành rà soát lại và sớm ban hành các Danh mục quản lý chuyên ngành theo mã số HS đúng với Biểu thuế được ban hành kèm Thông tư số 157/2011/TT-BTC dẫn trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 599/TCHQ-GSQL về giấy phép nhập khẩu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122