Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5130/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5130/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn

Hà Nội , ngày 27 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

-Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành
-(Số 8 Lô 4A ĐTM Trung Yên – Trung Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội)
-Cục hải quan Tp. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/10/TTV ngày 10/10/2006 của Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành về việc xóa bỏ cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên Hệ thống KT559, Hệ thống Quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 23/10/2006 thì Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành, mã số thuế 0101025924 đã từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Cục Hải quan TP. Hà Nội (Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài). Tuy nhiên, qua kiểm tra các chứng từ do Công ty xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành đã nộp thuế đầy đủ đúng hạn.

Vì vậy, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra các chứng từ gốc nộp tiền, nếu Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành không có nợ thuế quá hạn 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan theo công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006, để Tổng cục Hải quan sử dụng chức năng "giải tỏa nợ thuế theo tờ khai" xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên Hệ thống quản lý rủi ro. Đồng thời giải quyết ân hạn thuế cho Công ty khi đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, và không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các tờ khai khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5130/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xóa bỏ cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!