Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2396/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2396/TCHQ-KTTT
V/v: Chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTTT559, QLRR

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

  

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Qua xem xét phản ánh của nhiều doanh nghiệp về việc không được ân hạn thuế vi khi tra cứu trên hệ thống quản lý rủi ro thì các doanh nghiệp này có nợ thuế quá hạn hoặc đã từng bị cưỡng chế (trong vòng 365 ngày đến thời điểm làm thủ tục Hải quan). Thực tế là các doanh nghiệp này đã xuất trình được chứng từ chứng minh không nợ thuế quá hạn hoặc trong quá khứ không bị nợ thuế quá hạn nhưng tra cứu trên hệ thống QLRR thì doanh nghiệp vẫn được ân hạn thuế.

Để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp khi làm thủ tục Hải quan, đồng thời thực hiện giải tỏa cưỡng chế hoặc ân hạn thuế đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Thực hiện đúng Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 780/TCHQ/QĐ/CNTT ngày 29/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác về tuyền, nhận số liệu thuế.

2. Rà soát, đối chiếu số nợ thuế của các doanh nghiệp trên hệ thống sổ sách kế toán với thông tin nợ thuế trên mạng kế toán 559, từ đó đối chiếu với nợ thuế trên hệ thống Quản lý rủi ro, đảm bảo khớp đúng về số tiền nợ thuế, số doanh nghiệp nợ, doanh nghiệp bị cưỡng chế, doanh nghiệp không được ân hạn thuế…

3. Trong trường hợp, Cục Hải quan địa phương rà soát sổ liệu và thấy doanh nghiệp không nợ thuế quá 90 ngày hoặc doanh nghiệp đã chứng minh được đã nộp đủ thuế và đúng hạn thì Cục Hải quan địa phương (nới phát sinh số nợ thuế của doanh nghiệp) kiểm tra chứng từ nộp tiền hoặc giấy báo có của kho bạc để xác định doanh nghiệp không nợ thuế quá 90 ngày.

Đồng thời, Cục Hải quan địa phương làm văn bản xác nhận rõ số nợ thuế của tờ khai doanh nghiệp đó không nợ quá hạn 90 ngày gửi tới Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK).

Văn bản xác nhận này phải thể hiện được rõ các nội dung sau: tên doanh nghiệp, mã số thuế, số tờ khai, ngày đăng ký tờ khi, địa phương nơi phát sinh nợ thuế của tờ khai đó, số tiền nợ thuế (chi tiết theo từng sắc thuế). Trên cơ sở văn bản xác nhận, Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu sản xuất chức năng “giải toa nợ thuế theo tờ khai” để xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên hệ thống QLRR.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan địa phương các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thêm.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo (để b/c);
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp tình hình);
- Lưu VT , Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559, QLRR

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!