Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4839/TCHQ-TXNK về quản lý giá tính thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4839/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4839/TCHQ-TXNK
V/v quản lý giá tính thuế hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian thực hiện Thông tư số 205/2010/TT- BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong việc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu có thuế. Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 10 Mục I Chương II Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 thì nguyên tắc xác định trị giá tính thuế là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và và phí vận tải quốc tế (F ).

Theo ý kiến một số doanh nghiệp thì giá tính thuế hàng xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu theo quy định trên không bao gồm thuế xuất khẩu.

Để có cơ sở nghiên cứu và hướng dẫn thống nhất việc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu có thuế theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về công tác quản lý giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu có thực tại đơn vị từ ngày Thông tư số 205/2010/TT- BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực đến nay. Cụ thể như sau:

1. Cấu thành giá khai báo của doanh nghiệp trên hồ sơ hải quan có bao gồm thuế xuất khẩu hay không. Nếu có thì phương pháp tính để khai báo của doanh nghiệp như thế nào, nêu ví dụ.

2- Cấu thành giá tính thuế do cơ quan hải quan kiểm tra, xác định đã bao gồm thuế xuất khẩu hay chưa. Nếu có thì nêu phương pháp tính (sao gửi kèm 01 bộ hồ sơ xuất khẩu đầy đủ để minh hoạ).

3- Đánh giá tình hình khai báo giá hàng xuất khẩu có thuế của doanh nghiệp, khả năng gian lận và tình hình kiểm tra, xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu có thuế của đơn vị.

4- Công tác xây dựng Danh mục quản lý rủi ro hàng xuất khẩu cấp Cục (sao gửi kèm theo các Quyết định xây dựng danh mục có mức giá kèm theo).

5- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 08/10/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4839/TCHQ-TXNK về quản lý giá tính thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114