Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5349/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5349/TCHQ-KTTT
V/v: xác định GTT đối với loại hình nhập SX xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1267/HQQN-TGTT ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính là trường hợp sẽ được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu (nếu đã nộp thuế nhập khẩu) và theo hướng dẫn tại công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 của Tổng cục Hải quan là trường hợp không phải khai tờ khai trị giá, do vậy chỉ thực hiện tham vấn trong trường hợp nếu không thực xuất khẩu sản phẩm mà phải nộp thuế và có nghi ngờ về giá tính thuế khi xác định số thuế phải nộp. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần theo dõi và quản lý chặt chẽ việc nộp thuế của trường hợp này khi quá thời hạn nộp thuế đối với những lô hàng có nghi ngờ về trị giá khai báo để kịp thời tham vấn tránh trường hợp gian lận trị giá gây thất thu thuế.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5349/TCHQ-KTTT ngày 07/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!