Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4764/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế TTĐB các lô hàng phục vụ an ninh

Số hiệu: 4764/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4764/TCHQ-KTTT
V/v: phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty thương mại và thiết bị môi  trường Hiệp Hòa (11 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội)
- Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng
- Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 404/PKD-HH ngày 14/10/2005 của Công ty Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa về việc phạt chậm nộp thuế TTĐB các lô hàng phục vụ an ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế các lô hàng phục vụ an ninh do Công ty Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa nhập khẩu, ngày 9/6/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2204/TCHQ-KTTT hướng dẫn xử lý. Theo đó, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh kiểm tra hồ sơ các lô hàng xe ô tô thuộc diện chịu thuế TTĐB do Công ty Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa nhập khẩu ủy thác cho Bộ Công an mà Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định miễn thuế nhập khẩu thì không tính phạt chậm nộp thuế TTĐB các lô hàng đó. (Tiền nộp thuế do NS cấp – theo hướng dẫn tại công văn số 8131/TC-TCT ngày 27/8/2001 của BTC).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4764/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế TTĐB các lô hàng phục vụ an ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171