Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1424TCHQ/KTTT về việc hàng phục vụ an ninh không chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1424TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1424TCHQ/KTTT
V/v: hàng phục vụ an ninh không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Trung tâm Cơ khí và vũ khí chuyên dụng – E16-Bộ Công an

Về bộ hồ sơ đề nghị không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) lô hàng linh kiện súng bắn đạn cao su của Trung tâm Cơ khí và vũ khí chuyên dụng, kèm theo công văn số 1915/BCA(E11) ngày 28/10/2004 của Bộ Công an xin xác nhận không chịu thuế GTGT, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 19, Mục II, phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: lô hàng là linh kiện súng bắn đạn cao su nhập khẩu chuyên dùng phục vụ cho an ninh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thủ tục, hồ sơ để giải quyết không chịu thuế GTGT thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 120/2003/TT-BTC nêu trên

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm Cơ khí và vũ khí chuyên dụng được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu: VP (2), KTTT (3)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1424TCHQ/KTTT về việc hàng phục vụ an ninh không chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255