Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6667/TCHQ-KTTT ngày 26/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế hàng phục vụ an ninh, quốc phòng

Số hiệu: 6667/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 26/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6667/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế hàng phục vụ an ninh quốc phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: 

- Công ty sản xuất XNK dịch vụ và đầu tư Việt Thái
 (270 đường Trường Chinh - Q. Đống Đa - Hà Nội )
 - Cục Hải quan TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 319/VTC ngày 09/12/2003 của Công ty sản xuất XNK dịch vụ và đầu tư Việt Thái về việc làm thủ tục XNK hàng hoá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 1396/TCHQ-KTTT ngày 03/4/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại cưỡng chế;

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng để được giải quyết theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty sản xuất XNK dịch vụ và đầu tư Việt Thái và các Cục Hải quan TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6667/TCHQ-KTTT ngày 26/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế hàng phục vụ an ninh, quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25