Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4711/TCHQ-GSQL vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4711/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4711/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5123/HQHP-GSQL ngày 29/8/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc khi thực hiện thủ tục thành lập kho ngoại quan ngoài khu vực cảng biển quốc tế của Công ty cổ phần Hùng Cường địa điểm tại: Đường K9, Phường Đông Hải 2, Q Hải An, TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp xin thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực quy định tại khoản 2 điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có các công văn chỉ đạo tại trường hợp xin thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình địa chỉ: Tân Dương, Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ nội dung công văn để trả lời doanh nghiệp và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4711/TCHQ-GSQL vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.908
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31