Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4712/TCHQ-GSQL vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4712/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4712/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4551/HQHP-GSQL ngày 07/8/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc khi thực hiện thủ tục thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình tại Vật Cách – Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng, nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hiện nay Tổng cục đang tiến hành rà soát đánh giá nhu cầu và điều kiện thành lập kho ngoại quan tại các vị trí ngoài khu vực quy định tại khoản 2 điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ thực tế tại địa bàn quản lý tiến hành rà soát nhu cầu và điều kiện thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực được phép, trong đó cần nêu rõ:

- Các vị trí bên trong cảng hiện nay có bố trí được hệ thống kho lưu giữ đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa không.

- Quy hoạch phát triển của các cụm nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp xung quanh cảng và nhu cầu sử dụng kho lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

- Công tác bố trí nhân lực giám sát, quản lý tại các kho khi được thành lập.

Trên cơ sở rà soát, báo cáo của Cục Hải quan TP.Hải Phòng và kết hợp kết quả rà soát, đánh giá nhu cầu, Tổng cục mới xem xét giải quyết đối với các trường hợp thành lập kho ngoại quan ngoài khu vực cửa khẩu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4712/TCHQ-GSQL vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.062
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127