Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4528/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Số hiệu: 4528/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4528/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty CP thương mại bưu chính viễn thông
(178 Triệu Việt Vương – Hà Nội)
Cục hải quan Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 1174/NV ngày 12/9/2006 của Công ty CP Thương mại Bưu chính Viễn thông về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 25/9/2006 thì Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông không được ân hạn thuế vì hai lý do:

1. Do trong vòng 365 ngày trở về trước, công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày của các tờ khai:

- 484/NK/ĐT/NT và 483/NKD/ĐT/NT ngày 15/11/2005 tại Chi cục HQ Đầu tư gia công Hà Nội. Theo trình bày của công ty thì Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 943/HQHN/QĐ/ĐT-GC ngày 23/12/2005 miễn thuế nhập khẩu cho 02 tờ khai này. Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội kiểm tra, nếu đúng đã có quyết định miễn thuế cho 02 tờ khai này thì xác nhận theo hướng dẫn của công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006.

- Tờ khai 20/NK/NTX ngày 19/8/2004 và 35/NK/NTX ngày 04/8/2004 tại Chi cục Hải quan Gia Lâm (Cục Hải quan TP Hà Nội). 02 tờ khai này đã được hoàn thuế một phần và phải nộp thuế một phần. Tuy nhiên đến ngày 13/10/2005 công ty mới nộp thuế và đến ngày 7/11/2005 nộp phạt chậm nộp. Như vậy, trong vòng 365 ngày trở về trước, Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày. Theo quy định tại Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty không thuộc diện chấp hành tốt pháp luật hải quan.

2. Do công ty đã từng bị Cục Điều tra Chống buôn lậu xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 11/QĐ-HC16 ngày 19/10/2005 và 01/QĐ-HC26 ngày 11/01/2006. Như vậy theo hướng dẫn tại Điểm 2.2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, trong vòng 365 ngày trở về trước, Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan với mức phạt vượt quá thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Hải quan nên không thuộc diện chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Căn cứ Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì công ty không được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông, Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4528/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216