Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4166/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét nợ thuế quá hạn và ân hạn thuế

Số hiệu: 4166/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4166/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế, ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội
 (444 Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 521/TBPT của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Hà Nội về đề nghị xem xét nợ thuế quá hạn và ân hạn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế

Trên cơ sở tra cứu mạng quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 07/9/2006 thì Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Hà Nội không được ân hạn thuế do đã từng nợ thuế quá 90 ngày: tờ khai số 19/NKD ngày 10/11/2005 tại Chi cục Hải quan KV1 (Cát Lái) và còn nợ thuế quá hạn: tờ khai số 4625/NKD ngày 17/7/2006 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng ĐT-GC.

- Đối với tờ khai số 19/NKD ngày 10/11/2005: Qua xem xét hồ sơ do doanh nghiệp xuất trình thì công ty đã nộp đủ tiền thuế theo giấy nộp tiền số 002373 ngày 20/01/2006 nên tờ khai này chưa quá hạn 90 ngày. Ngoài ra, căn cứ công văn số 1524/BTC-CST ngày 07/02/2006 của Bộ Tài chính thì lô hàng này không tính tiền phạt chậm nộp thuế.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng cục Hải quan kiểm tra và xác nhận chính xác số thuế mà doanh nghiệp không nợ quá hạn 90 ngày gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày cho doanh nghiệp.

- Đối với tờ khai số 4625/NKD ngày 17/7/2006 đang có nợ thuế quá hạn tại Chi cục Hải quan quản lý hàng ĐT-GC (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh): theo giải trình thì công ty đã nộp nhầm tiền thuế vào tài Khoản của Cục Hải quan Hải Phòng tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng theo giấy nộp tiền bằng chuyển Khoản số 0017910 ngày 14/8/2006. Trường hợp này, đề nghị Công ty có công văn gửi Cục Hải quan TP Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng đề nghị Điều chỉnh lại số tiền Công ty đã nộp nhầm về tài Khoản của Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư gia công (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

2. Về ân hạn thuế:

Trong thời gian chờ kiểm tra, xác nhận để hiệu chỉnh không có nợ thuế quá hạn 90 ngày đối với tờ khai 19/NKD ngày 10/11/2005 và làm thủ tục đề nghị được Điều chỉnh lại tiền thuế nộp nhầm để trả vào tiền thuế còn nợ của tờ khai 4625/NKD ngày 17/7/2006; Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Hà Nội được hưởng ân hạn nộp thuế với Điều kiện ngoài 02 tờ khai đang có vướng mắc nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đáp ứng được các  Điều kiện quy định tại Điểm 2.1, Phần A – Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4166/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét nợ thuế quá hạn và ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213