Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4106/TCHQ-TXNK về nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện để lắp ráp ô tô của Công ty Nissan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4106/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 07/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4106/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện để lắp ráp ô tô của CTy Nissan VN

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Thực hiện công văn số 8035/BTC-TCHQ ngày 15/6/2012 của Bộ Tài chính về việc nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện để lắp ráp ô tô của Công ty Nissan Việt Nam, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 117/HQVN-TXNK ngày 13/1/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo chính sách hiện hành về phân loại và tính thuế linh kiện ô tô cho giai đoạn 2009 – 2011 quy định tại các Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; Quyết định 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008; Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009; Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trường hợp của Công ty Nissan Việt Nam không đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương nên không đáp ứng quy định để được phân loại và tính thuế cho các bộ linh kiện đã nhập khẩu theo thuế suất của từng linh kiện mà phải phân loại và tính thuế theo mức thuế của ô tô nguyên chiếc theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện việc phân loại và tính thuế đối với các bộ linh kiện nhập khẩu của Công ty Nissan Việt Nam theo đúng hướng dẫn tại công văn số 718/TCHQ-TXNK ngày 20/2/2012 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Nissan Việt Nam;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4106/TCHQ-TXNK về nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện để lắp ráp ô tô của Công ty Nissan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.19