Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 718/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 718/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/TCHQ-TXNK
V/v thuế nk bộ linh kiện lắp ráp ô tô

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 117/HQHN-TXNK ngày 13.1.2012 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện để lắp ráp ô tô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo các Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007; Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26.12.2008; Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12.11.2009; Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15.11.2010 của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 117/HQHN-TXN: Công ty TNHH Nissan Việt Nam không đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương. Từ năm 2009 đến năm 2011, Công ty đã nhập khẩu 1.377 bộ linh kiện rời không đồng bộ (ắc quy và ăng ten mua trong nước) để lắp ráp thành xe ô tô nguyên chiếc, nhưng không trực tiếp sản xuất, lắp ráp ô tô mà bán lại cho Công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình. Do đó, Công ty TNHH Nissan Việt Nam không đủ điều kiện (không đáp ứng điều kiện thứ nhất) để được phân loại, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho từng linh kiện và phải nộp thuế nhập khẩu cho cả bộ linh kiện theo mức thuế suất của ô tô nguyên chiếc quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế (p/h)
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 718/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.724
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122