Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 406/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 406/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 18/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-VINA
(Đ/c: xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 19/11/2018 của Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-VINA về việc nhập khẩu hàng hóa là phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng KTNN về đo lường khi nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty, Cục Giám sát và quản lý về Hải quan đã có công văn số 4012/GSQL-GQ1 ngày 12/12/2018 gửi Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị làm rõ một số nội dung. Ngày 29/1/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 248/BKHCN-PC trả lời, trong đó nêu rõ:

“Trường hợp biến áp và biến dòng đo lường do Công ty TNHH LS-Vina nhập khẩu để gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và xuất khẩu (không bán và sử dụng tại Việt Nam) thuộc diện miễn kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường (Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN).

Trường hợp biến áp đo lường do Công ty TNHH LS-Vina nhập khẩu để sản xuất hàng hóa và tiêu thụ ở Việt Nam thì phương tiện đo này phải được kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.”

Đề nghị Công ty căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 248/BKHCN-PC dẫn trên và thực tế hàng hóa nhập khẩu để áp dụng chính sách quản lý hàng hóa theo quy định. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-VINA được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 406/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55