Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4033/TCHQ-GSQL về vận chuyển hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4033/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4033/TCHQ-GSQL
V/v vận chuyển hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam.

 

Trả lời công văn số AAC2012/701 ngày 11/7/2012 của Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam về đề nghị cho Công ty được sử dụng phương tiện vận tải thông thường để vận chuyển hàng hóa nhập khẩu là cao su nguyên liệu từ Campuchia về Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo; do đây là nguyên liệu phục vụ hàng sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp nằm trong khu phi thuế quan thuộc khu Kinh tế cửa khẩu, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý của cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên nguyên tắc vẫn thực hiện đúng trình tự thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về khu phi thuế quan hướng dẫn tại khoản II, mục 2, Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan; chỉ thay việc niêm phong hải quan bằng việc kiểm tra thực tế cả đầu cửa khẩu nhập và Hải quan Khu thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Công việc của Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo:

- Ghi vào Đơn chuyển cửa khẩu: “Đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu … kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng và làm thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định”;

- Thực hiện các công việc khác tại điểm 1 khoản II, mục 2 Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan;

2. Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập:

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển cửa khẩu; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ chuyển cửa khẩu với lô hàng;

- Kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng và mô tả cụ thể hàng hóa thực nhập (tên hàng, quy cách bao gói, lượng hàng thực nhập (số lượng kiện, trọng lượng kiện), nhãn hiệu và các dấu hiệu khác để nhận biết (nếu có) vào Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu;

- Thực hiện các công việc khác hướng dẫn tại điểm 2 khoản II, mục 2 Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan, trừ niêm phong hải quan hàng hóa.

3. Công việc tiếp theo của Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo:

- Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, lấy mẫu (nếu hàng hóa phải lấy mẫu), xác nhận lên tờ khai hải quan và thông quan hàng hóa theo quy định; xử lý vi phạm (nếu có);

- Ký xác nhận 02 Biên bản bàn giao: lưu 01 bản, fax chuyển Biên bản bàn giao cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh và Công ty thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4033/TCHQ-GSQL về vận chuyển hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13