Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 374/GSQL-GQ3 năm 2019 về thủ tục tạm nhập - tái xuất hàng hóa phục vụ hội nghị do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 374/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/GSQL-GQ3
V/v thủ tục tạm nhập - tái xuất hàng hóa phục vụ hội nghị

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Royal Cargo Việt Nam
(Tầng 15 tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 11022019 ngày 11/2/2019 của Chi nhánh Công ty về việc xin tư vấn thủ tục tạm nhập- tái xuất hàng hóa phục vụ Hội nghị Mỹ- Triều tại Hà Nội ngày 28/2/2019, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hội nghị:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý ngoại thương. Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP dẫn trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa dự kiến tạm nhập tái xuất để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc về chính sách quản lý hàng hóa, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

2. Về thủ tục hải quan tạm nhập- tái xuất hàng hóa để phục vụ hội nghị:

Thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả li để Chi nhánh Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 374/GSQL-GQ3 năm 2019 về thủ tục tạm nhập - tái xuất hàng hóa phục vụ hội nghị do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


560

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55