Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3681/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3681/TCT-PCCS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Tổng công ty dược Việt Nam
138B Giảng Võ, Hà Nội

Về nội dung kiến nghị của Tổng công ty Dược Việt Nam nêu tại hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

- Có thể sửa đổi mức khống chế 10% chi phí quảng cáo khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thuế chậm có trường hợp sau 1 năm kể từ ngày nộp hồ sơ hoàn thuế mà vẫn chưa được thực hiện và cũng không có thông tin phản hồi, với trường hợp này phải gặp ai để giải quyết.

- Thủ tục quyết toán thuế có nhiều mẫu biểu và hay thay đổi, đề nghị mẫu biểu cần tinh gọn và ổn định tương đối lâu dài.

Trả lời:

1) Về việc sửa đổi mức khống chế 10% chi phí quảng cáo khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế xin ghi nhận và báo cáo Bộ Tài chính để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

2) Về thời gian hoàn thuế: Thời gian hoàn thuế được quy định tại điểm 3, mục IV Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thủ tục, nếu doanh nghiệp bổ sung đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế thì cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2456/TCT-PCCS ngày 26/7/2005 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT nhằm thực hiện chủ trương về cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển và chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế.

3) Thủ tục quyết toán thuế có nhiều mẫu biểu và hay thay đổi, vấn đề này Tổng cục Thuế xin ghi nhận và xin được làm rõ như sau: Về quyết toán thuế: nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng nâng cao trách nhiệm quyền tự chủ của doanh nghiệp vì vậy doanh nghiệp tự quyết toán thuế và tự chịu trách nhiệm về kết quả quyết toán thuế của mình. Do đó thời gian qua quy định mẫu biểu để doanh nghiệp tự quyết toán có sự điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý cũng như phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra khi cần thiết.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty dược Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TTHT;
- Lưu: VT(2b), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3681/TCT-PCCS ngày 18/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!