Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2456/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2456/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2456/TCT-PCCS NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kinh gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của một số doanh nghiệp về việc hoàn thuế GTGT còn chậm so với thời gian quy định. Thực hiện chủ trương về cải cách hành chính, tạo Điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển và chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số việc như sau:

1. Công khai các thủ tục hoàn thuế GTGT: Việc công khai thủ tục hoàn thuế tại trụ sở cơ quan thuế phải ở nơi tổ chức, cá nhân dễ nhìn. Ngoài ra, còn có bộ phận thường trực để giải thích các vướng mắc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc lập hồ sơ hoàn thuế, giải quyết vướng mắc cho tổ chức và cá nhân khi cần.

2. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

2.1. Nhận hồ sơ:

a) Trường hợp cơ quan thuế nhận hồ sơ trực tiếp: trước khi nhận hồ sơ cơ quan thuế phải kiểm tra xem hồ sơ có đủ thủ tục theo quy định hay không? Nếu hồ sơ đầy đủ cơ quan thuế phải viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân hẹn ngày trả kết quả giải quyết.

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện phải đóng dấu ngày nhận hồ sơ. Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ ban đầu, cơ quan thuế phải kiểm tra về thủ tục hồ sơ nếu trong hồ sơ chưa có đủ thủ tục theo quy định thì trả lại hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2.2. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

- Nếu hồ sơ đã đủ thủ tục thì căn cứ vào việc phân loại doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thuế ngay hoặc tổ chức kiểm tra trước hoàn sau.

- Những hồ sơ còn thiếu thủ tục phải có thông báo cho đơn vị bổ sung.

2.3. Thời hạn giải quyết hoàn thuế: thực hiện việc hoàn thuế GTGT theo đúng thời hạn quy định tại Điểm 3, Mục IV, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn về thuế GTGT.

3. Những hồ sơ hoàn thuế có vướng mắc về hoá đơn

3.1. Đối với hồ sơ hoàn thuế qua kiểm tra phát hiện doanh nghiệp kê khai hoá đơn đầu vào không đúng với thực tế phát sinh nhưng không phải là hành vi gian lận nghiêm trọng như lập hoá đơn khống, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để kê khai hoàn thuế đầu vào thì Cục thuế loại trừ số thuế GTGT trên hoá đơn vi phạm đó; không xử phạt trốn thuế mà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về hoá đơn, chứng từ liên quan; đồng thời giải quyết hoàn thuế đối với phần thuế GTGT kê khai đúng còn lại cho doanh nghiệp.

3.2. Đối với hồ sơ hoàn thuế liên quan đến hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn thì xử lý theo công văn số 2810 TCT/PCCS ngày 1/8/2003 và công văn số 824 TCT/PCCS ngày 24/3/2004 của Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

a) Hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trước ngày cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ bỏ trốn thì phải tiến hành kiểm tra xác định: đúng có hàng hoá mua vào nhập kho hoặc dịch vụ được cung cấp; có chứng từ thanh toán tiền theo hoá đơn, có phản ánh trên sổ sách kế toán thì đơn vị mua hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoặc hoàn thuế GTGT và giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp hoá đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào không đảm bảo được yêu cầu nêu trên thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính giá trị hàng hoá, dịch vụ theo hoá đơn vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

b) Hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh từ sau ngày cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ bỏ trốn thì những hoá đơn này không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoặc hoàn thuế, không được tính giá trị hàng hoá, dịch vụ theo hoá đơn vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

3.3. Đối với những hoá đơn nghi vấn do cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu cơ quan thuế tạm thời chưa cho khấu trừ, hoàn thuế GTGT; hoá đơn đầu vào của doanh nghiệp có hành vi mua, bán hoá đơn bất hợp pháp đang bị cơ quan pháp luật Điều tra, khởi tố thì cơ quan thuế tạm thời chưa giải quyết hoàn thuế đối với những hoá đơn này và phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị hoàn thuế biết. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh mới về thuế GTGT đầu vào và đơn vị có hồ sơ đề nghị hoàn nếu thuộc đối tượng được hoàn thuế và đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định thì cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế cho số thuế GTGT đầu vào phát sinh mới này theo diện kiểm tra trước hoàn sau.

3.4. Đối với những hồ sơ hoàn thuế có vướng mắc ngoài thẩm quyền giải quyết của Cục thuế thì phải báo cáo ngay về Tổng cục Thuế để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công tâm, tận tuỵ, có tinh thần trách nhiệm đảm bảo hoàn thuế GTGT nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những cán bộ cố tình gây phiền hà, sách nhiễu trong việc hoàn thuế GTGT.

5. Về chế độ báo cáo

Các Cục thuế thực hiện báo cáo việc hoàn thuế GTGT theo yêu cầu sau:

- Các hồ sơ xin hoàn thuế từ năm 2004 chuyển sang năm 2005 đã được giải quyết, còn lại hiện nay, nêu rõ nguyên nhân chưa giải quyết và đề xuất biện pháp xử lý.

- Tổng số hồ sơ đề nghị hoàn thuế 5 tháng đầu năm 2005 trong đó đã giải quyết và chưa giải quyết hoàn thuế; lý do chưa giải quyết.

- Hàng tháng các Cục thuế phải gửi báo cáo về Tổng cục việc giải quyết hoàn thuế GTGT theo mẫu đính kèm công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

TỔNG CỤC THUẾ
Cục thuế tỉnh, thành phố...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số 2456/TCT-PCCS ngày 26/7/2005 của Tổng cục Thuế)

STT

Tên đơn vị đề nghị hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế tháng trước chuyển sang

Ngày nhận hồ sơ tháng này

Số thuế GTGT đề nghị hoàn

Số thuế GTGT ra quyết định hoàn

Thời hạn ra quyết định

Ghi chú

Đúng thời hạn

Không đúng thời hạn

Giải thích tại sao không đúng thời hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

...

Người lập

Tỉnh, thành phố..., Ngày...tháng...năm…

CỤC TRƯỞNG

(ký tên,đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công Văn của Tổng Cục Thuế số 2456/TCT-PCCS ngày 26 tháng 7 ngày 26/07/2005 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.007

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!