Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3594/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3594/TCT-PCCS
V/v: xử phạt lưu thông hàng hóa
không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7277/CT-TTra1-Đ4 ngày 23/06/2005 của Cục Thuế TP. HCM về việc lưu thông hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Mục IV Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế ngoài việc phải nộp đủ số tiền trốn thuế theo quy định còn bị xử phạt tiền theo số lần tính theo số tiền thuế trốn”.

Theo quy định tại Tiết h, Điểm 1, Mục IV Thông tư 41/2004/TT-BTC nêu trên thì xử phạt từ 1 đến 2 lần số thuế trốn đối với hành vi lưu thông hàng hóa, nguyên, vật liệu không có chứng từ kèm theo để chứng minh lô hàng đã nộp thuế hoặc đã được cơ quan thuế quản lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 94/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 08/10/2003 của Bộ Tài chính-Bộ Thương mại-Bộ Công an hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Trường hợp lưu thông hàng hóa, nguyên, vật liệu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (hàng còn lưu trong kho, hàng hóa tại địa điểm bán hàng chưa phát sinh doanh thu), nếu chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý như sau:

a- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: bị xử phạt hành chính theo quy định tại Thông tư 41/2004/TT-BTC nêu trên, số thuế trốn (thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có) và thuế TNDN) được xác định theo mức ấn định.

b- Đối với hàng nhập khẩu: xử lý truy thu thuế thu nhập, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có) và xử phạt số thuế trốn lậu theo quy định tại Thông tư 41/2004/TT-BTC nêu trên. Đối với mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm kinh doanh sẽ bị tịch thu toàn bộ số hàng nêu trên.

2/ Theo quy định tại Mục IV, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Không được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp.

- Các khoản tiền phạt hành chính về thuế và các khoản phạt khác không được tính vào chi phí hợp lý.

Tại Điểm 2, Mục A, phần III Thông tư liên tịch số 94/TTLT/BTC-BTM-BCA quy định: “Hàng hóa là vật tư mua, nhận, còn tồn tại hoặc đã đưa vào sản xuất, tiêu thụ không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và không được chấp nhận là căn cứ để tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa lưu thông là vật tư, nguyên, vật liệu tại Điểm 1 nêu trên không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì giá trị hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế không được tính vào chi phí hợp lý được trừ để tính thuế TNDN.

3/ Trường hợp doanh nghiệp mua dịch vụ không có hóa đơn, chứng từ thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Còn việc truy thu và xử phạt vi phạm về thuế khâu lưu thông được áp dụng đối với hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3594/TCT-PCCS ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc lưu thông hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.125

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!