Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3496/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục HQ đối với Xăng dầu cung ứng cho tàu biển

Số hiệu: 3496/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3496/TCHQ-GSQL
V/v  hướng dẫn thủ tục HQ đối với
Xăng dầu cung ứng cho tàu biển

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Kiên Giang

Trả lời công văn số 843/CHQKG-KTSTQ ngày 25/7/2006 của Cục Hải quan Kiên Giang đề nghị hướng dẫn thủ tục HQ đối với xăng dầu cung ứng cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 4, chương I, Điều 6 và Điều 12 chương II Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu đã quy định cụ thể về Điều kiện, hồ sơ làm thủ tục hải quan đối với việc cung ứng xăng dầu cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam  và tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế.

Quyết định số 30/2004/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Điều 10, Khoản 2 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Điểm IV.1 Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đã quy định đối với việc nhập khẩu xăng, dầu nhiên liệu.

Căn cứ các quy định dẫn trên, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mua xăng dầu tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp được Bộ Thương mại cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu để bán cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế thì không phải có Giấy phép của Bộ Thương mại. Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải nộp (bản sao) hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp được phép nhập khẩu xăng dầu và doanh nghiệp cung ứng tàu biển.

Yêu cầu Cục Hải quan Kiên Giang nghiên cứu các văn bản dẫn trên để thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Đặng Thị Bình An

 

                                                                       

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3496/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục HQ đối với Xăng dầu cung ứng cho tàu biển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112