Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3471/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 3471/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3471/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị
(Số 30 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Trả lời công văn số 40/CVVN ngày 22/07/2006 của Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị về thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số liệu trên mạng quản lý rủi ro, đến ngày 28/07/2006 Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị đã từng nợ thuế quá 90 ngày tờ khai 14289/NKD ngày 29/11/2005 tại Chi cục Hải quan khu vực I (Cát Lái) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Qua xem xét hồ sơ do Doanh nghiệp xuất trình, số nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 14289/NKD do Công ty chậm nộp C/O nên Chi cục Hải quan khu vực I (Cát Lái) đã ra quyết định Điều chỉnh tăng số 14289/QĐĐC ngày 17/4/2006. Tuy nhiên, lô hàng trên Công ty đã tái xuất nên Chi cục Hải quan Cảng khu vực I đã ra quyết định không thu thuế số 83/QĐ-CHQ ngày 09/5/2006 và quyết định hoàn thuế số 47/QĐ-CHQ ngày 09/5/2006 cho lô hàng của tờ khai 14289/NKD nêu trên. Do vậy, tờ khai 14289 nêu trên của doanh nghiệp đã tái xuất, nên không có phát sinh nợ thuế.

Căn cứ Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, về tiêu chí nợ thuế thì công ty không để nợ thuế quá 90 ngày.

Công ty được ân hạn nộp thuế theo quy định nếu đáp ứng đủ Điều kiện tại Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ do Công ty xuất trình, nếu tờ khai trên Công ty không có phát sinh nợ thuế thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3471/TCHQ-KTTT ngày 03/08/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195