Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3445/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3445/TCHQ-KTTT
V/v: xin miễn phạt chậm
nộp thuế nhập khẩu


Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại - SX nhựa Viễn Đông
(125/134 Lương Thế Vinh - Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 05/15/CV-VĐ ngày 14/07/2005 của Công ty Thương mại - SX nhựa Viễn Đông về việc xin miễn giảm phạt nộp chậm thuế VAT và tiền lưu kho bãi của tờ khai số: 3429/NK/KD/KVIV ngày 24/4/2002 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV IV - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính (về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số: 158/2003/NĐ-CP) thì Công ty TNHH Thương mại SX nhựa Viễn Đông không được miễn phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng. Về khó khăn tài chính của công ty khi thực hiện phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Hải quan ghi nhận đề nghị của Công ty TNHH Thương mại SX nhựa Viễn Đông để báo cáo Bộ Tài chính và sẽ có văn bản trả lời chính thức về vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Riêng đề nghị miễn tiền lưu kho lưu bãi, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Hải quan. Đề nghị công ty liên hệ với cơ quan có liên quan để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại SX nhựa Viễn Đông được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (3).

  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3445/TCHQ-KTTT ngày 26/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc miễn giảm phạt nộp chậm thuế VAT và tiền lưu kho bãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!