Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3179TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3179 TCHQ/KTTT
V/v truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan địa phương vướng mắc trong việc thực hiện truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sau đó đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác theo hướng dẫn tại Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính; để thực hiện thống nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ thêm như sau:

1. Về truy thu thuế GTGT:

Theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, Phần C Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc diện không phải nộp thuế GTGT khi nhập khẩu như nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu... nếu đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở như quy định đối với hàng hoá do cơ sở kinh doanh.

Thực hiện theo quy định này được hiểu: nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; nếu đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa như hàng hoá do doanh nghiệp kinh doanh. Cơ quan Hải quan không thực hiện truy thu thuế GTGT trong trường hợp này, tuy nhiên để hạn chế tối đa việc doanh nghiệp cố tình không kê khai, nộp thuế GTGT, cơ quan Hải quan phải thông báo cho cơ quan thuế nội địa biết để kiểm tra, thực hiện truy thu thuế GTGT và xử lý vi phạm về thuế theo đúng quy định hiện hành.

2. Về xử lý vi phạm về thuế GTGT

Theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục I, Phân E Thông tư 120/2003/TT-BTC nêu trên thì trường hợp các doanh nghiệp nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không xuất khẩu, đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác mà không thông báo với cơ quan Hải quan, không kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa là hành vi gian lận trốn thuế, tuỳ theo mức độ vi phạm, ngoài việc phải thu đủ thuế GTGT còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định tại Nghị định 100/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hoặc xử lý vi phạm về thuế quy định tại điểm 3, Mục I, Phần E Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Về thẩm quyền xử lý vi phạm về thuế: tại điểm 1, mục II, phần E Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế được quyền xử lý đối với các vi phạm của đối tượng nộp thuế quy định tại điểm 1, điểm 2 và xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định tại điểm 3, Mục I, Phần E của Thông tư này.

Vì vậy, trong các trường hợp cơ quan Hải quan không thu thuế GTGT mà thông báo cho cơ quan thuế nội địa biết để thực hiện thu thuế GTGT thì thẩm quyền xử lý vi phạm về thuế GTGT là cơ quan thuế nội địa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3179 TCHQ/KTTT ngày 12/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204