Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3076/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3076/TCHQ-GSQL
v/v: về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK và xây dựng công nghiệp Hồng Bàng
Địa chỉ: Bình Kiều 1, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 39/05-CH ngày 14/7/2005 của Công ty TNHH XNK & xây dựng công nghiệp Hồng Bàng về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại các Điều 32, 34, 35 Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 31/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan thì:

a, Nếu chủ hàng có thỏa thuận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho chủ kho ngoại quan thì chủ kho ngoại quan được phép thực hiện các dịch vụ đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan như: Gia cố bao bì, phân loại hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa được thực hiện trong kho ngoại quan dưới sự giám sát trực tiếp của công chức hải quan.

b, Hàng hóa được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan trừ các hàng hóa sau: hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam; hàng hóa gây nguy hiểm công cộng hoặc ô nhiễm môi trường; hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép.

c, Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan: chủ hàng hoặc người đại diện hợp pháp của chủ hàng phải nộp cho hải quan kho ngoại quan hợp đồng thuê kho ngoại quan, tờ khai hải quan và các chứng từ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

2. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 101/2001/NĐ-CP của Chính phủ dẫn trên, Công ty được phép gửi hàng vào kho ngoại quan trừ các mặt hàng nêu tại Điểm b trên và thực hiện các dịch vụ phân loại hàng hóa. Việc phân loại hàng hóa phải thực hiện trong kho ngoại quan dưới sự giám sát của công chức hải quan. Về trường hợp cụ thể theo trình bày của Công ty tại công văn số 39/05 nói trên thì việc gửi hàng vào kho ngoại quan không thuộc loại hình chuyển khẩu quy định tại Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Công ty phải làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và thủ tục đối với hàng chuyển cửa khẩu quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Hải quan cửa khẩu nơi lảm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn chi tiết.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3076/TCHQ-GSQL ngày 03/08/2005 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!