Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 306 TCT/DNNN ngày 11/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thanh toán hàng xuất khẩu

Số hiệu: 306TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 306 TCT/DNNN
V/v thanh toán hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1174/CT/ĐTNN ngày 6/8/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC này 29/12/200 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, công văn số 5957 TC/TCT ngày 9/6/2003 và công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính thì:

- Về thủ tục, chứng từ thanh toán bù trừ hàng xuất khẩu, nhập khẩu giữa công ty mẹ ở nước ngoài và công ty con ở Việt Nam để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu thực hiện theo điểm 1, 2 công văn số 5957 TC/TCT ngày 9/6/2003 của Bộ Tài chính. Nếu công ty con không đủ thủ tục, hồ sơ đã quy định thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp bên mua, bên bán uỷ quyền cho bên thứ 3 là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đứng ra thanh toán hộ hàng xuất khẩu thay cho thương nhân nước ngoài thì quy định của chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu đối với trường hợp này được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 7 công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính.

- Doanh thu hàng hoá xuất khẩu được xác định theo hoá đơn xuất cho khách hàng nhà nước và các chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu. Trường hợp tiền hành xuất khẩu được thanh toán qua ngân hàng nước ngoài nhưng ngân hàng thực hiện trừ phí thanh toán của ngân hàng trước khi chuyển tiền cho doanh nghiệp thì: nếu ngân hàng nước ngoài có quy định thống nhất và hợp đồng có đủ căn cứ xác định rõ số tiền được thanh toán chênh lệch thiếu so với hoá đơn là phí ngân hàng thì doanh số hàng xuất khẩu được xác định theo hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 306 TCT/DNNN ngày 11/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thanh toán hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132