Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2821/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 2821/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2821/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
(Nhị Khê - Thường Tín – Hà Tây)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 267CV/TCKT ngày 9/6/2006 của Công ty cổ phần que hàn Việt Đức về việc thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Qua tra cứu trên Hệ thống quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 22/6/2006 thì Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Cục Hải quan Tp. Hà Nội (Chi cục Bưu điện Hà Nội) tờ khai số 1452/NKD ngày 23/11/2005 đã nộp thuế theo Giấy nộp tiền vào NSNN số 0000663 ngày 16/12/2005.

Như vậy, Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức không có nợ thuế quá hạn 90 ngày và được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với điều kiện ngoài số nợ của tờ khai nêu trên, nếu không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2/ Để tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp do không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hà Nội kiểm tra đối chiếu các chứng từ xuất trình của Công ty, nếu Công ty không có nợ thuế quá hạn 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan theo công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006, để Tổng cục Hải quan sử dụng chức năng "giải tỏa nợ thuế theo tờ khai" xóa nợ thuế đã từng bị nợ thuế quá 90 ngày trên Hệ thống quản lý rủi ro.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2821/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209