Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2750/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu xe ôtô vận tải hành khách công cộng vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 2750/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2750/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK xe ôtô vận tải hành khách vốn ĐTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:         

Công ty Liên doanh vận tải Bắc Hà 
(Ngã ba Quán Thánh, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

Trả lời công văn số 37/CV-LDBH ngày 23/3/2006 của Công ty Liên doanh vận tải Bắc Hà về thuế nhập khẩu xe ôtô vận tải hành khách công cộng vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận: phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Điểm 3, Điều 27, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì: "Đối với các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại".

2- Trường hợp của Công ty vận tải hành khách Bắc Hà nhập khẩu xe ôtô từ 25 chỗ ngồi trở lên để vận chuyển hành khách công cộng, tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài theo Giấy phép đầu tư của UBND tỉnh Bắc Giang cấp trước ngày 01/1/2006 nếu đã nhập khẩu miễn thuế 42/50 chiếc nay nhập khẩu tiếp phần còn lại theo đúng quy định ưu đãi thuế tại Giấy phép đầu tư và được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp sử dụng không đúng Mục đích miễn thuế sẽ bị xử lý truy thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh vận tải Bắc Hà, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2750/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu xe ôtô vận tải hành khách công cộng vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209