Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xử lý thuế đối với hàng khuyến mãi và hàng thử tại cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Số hiệu: 2725-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2725-TC/TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2725 TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG KHUYẾN MÃI VÀ HÀNG THỬ TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH MIỄN THUẾ

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 131/TCT-DVTS ngày 02/02/2001 của Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất về việc miễn thuế hàng khuyến mãi và hàng thử nhập khẩu phục vụ cho bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh miễn thuế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 ban hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh miễn thuế; các Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, số 42/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 và số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, thì:

Hàng hoá nhập khẩu để bán tại Cửa hàng miễn thuế phục vụ cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp nếu có hàng khuyến mãi [có nhãn hiệu của hàng hoá khuyến mãi, ví dụ: Thuốc lá 555 thì hàng khuyến mãi (móc khoá,...) kèm theo có mang nhãn hiệu 555] do hãng sản xuất cung cấp miễn phí và hàng thử (chủ yếu là nước hoa, son và hàng thực phẩm, trên nhãn hiệu hàng hoá có ghi dòng chữ "Not for sale" hoặc "test") được phía nước ngoài cấp miễn phí cho cửa hàng miễn thuế để kèm bán cùng với hàng hoá bán tại Cửa hàng miễn thuế phục vụ cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì số hàng hoá này được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu (bao gồm cả hàng khuyến mãi, hàng thử) để bán miễn thuế tại các cửa hàng bán miễn thuế nếu đưa vào tiêu thụ tại thị trường nội địa hoặc bán cho các đối tượng không được miễn thuế thì doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế phải kê khai nộp thuế theo quy định; nếu không khai báo, gian lận trốn thuế thì ngoài việc truy thu đủ thuế còn phải chịu xử lý vi phạm theo quy định của các Luật thuế và pháp luật hiện hành.

Hàng khuyến mãi và hàng thử nêu trên đều chịu sự giám sát và quản lý của cơ quan Hải quan như hàng hoá nhập khẩu bán tại Cửa hàng kinh doanh miễn thuế. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn định mức, quy trình miễn thuế và quản lý, quyết toán như quy định tại Phần c, mục II, điểm 5 Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại phối hợp chỉ đạo thực hiện thống nhất.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý thuế đối với hàng khuyến mãi và hàng thử tại cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198