Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2582/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2582/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội, Thanh Hoá
- Công ty TNHH SUFAT Việt Nam
(Phó Nối - Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên)

Trả lời công văn số 105-04/SF-CV ngày 19 tháng 5 năm 2004; công văn số 110-04/SF-CV ngày 29 tháng 5 năm 2004 của Công ty TNHH SUFAT Việt Nam về việc truy thu giá tính thuế đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng xe máy nhập khẩu phải xây dựng giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng linh kiện, phụ trung xe gắn máy thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế. Trường hợp mặt hàng nhập khẩu chưa được quy định giá tối thiểu tại bảng giá nêu trên thì Cục Hải quan địa phương căn cứ thẩm quyền quy định tại điều 3 quyết định nêu trên để ra quyết định xây dựng giá bổ sung và áp giá theo đúng quy định.

Căn cứ điểm 1 công văn số 1943/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 4 năm 2004 củ Tổng cục Hải quan theo đó quyết định xây dựng giá bổ sung có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày ký, không hồi tố cho các tờ khai nhập khẩu trước ngày quyết định xây dựng giá có hiệu lực.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội, Thanh Hoá kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng linh kiện, phụ tùng xe máy do doanh nghiệp nhập khẩu, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để áp giá tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp nghi ngờ mức giá ghi trên hợp đồng thấp, bất hợp lý thì chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan xác minh làm rõ (không truy thu các lô hàng đăng ký tờ khai trước thời điểm quyết định xây dựng giá bổ sung có hiệu lực thi hành).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Thanh Hoá giải quyết cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2582/TCHQ-KTTT ngày 04/06/2004 ngày 04/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!