Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2541/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2541/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2541/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 698/LĐQ-TCKT của Ban Quản lý Dự án NMLD Dung Quất ngày 13/04/2009 hỏi về chính sách thuế GTGT và thời Điểm áp dụng Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT:

Tại Điểm 17 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế GTGT hướng dẫn: "Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

a) Máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

c) Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê.

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại Điểm này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".

Tại Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thời Điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tại Mục II Phần Đ Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định: "Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ ngày 01/01/2009, thay thế các Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính".

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Ban QLDA Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ký Hợp đồng với các Nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài trước 01/01/2009, nhưng từ ngày 01/01/2009 đơn vị mới thực hiện việc nhập khẩu máy móc thiết bị theo Hợp đồng đã ký trước ngày 01/01/2009 mà số máy móc thiết bị này không thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 17 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì máy móc thiết bị nhập khẩu đó phải nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Việc xác định người nộp thuế, thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

2. Đối với các Hợp đồng thầu, Hợp đồng thầu phụ đã ký kết trước ngày Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2665/BTC-TCT ngày 10/3/2009 hướng dẫn thực hiện (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Ban Quản lý Dự án NMLD Dung Quất nghiên cứu để áp dụng theo từng trường hợp cụ thể của đơn vị phù hợp với hướng dẫn tại công văn số 2665/BTC-TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lởi để Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất biết./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2541/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.453

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49