Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2306/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu hàng chuyên dùng phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ

Số hiệu: 2306/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2306/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế hàng NK phục vụ nghiên cứu KH

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

 Kính gửi: Bộ khoa học và công nghệ

Phúc đáp công văn số 1144/BKHCN-HTQT ngày 12/5/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu hàng chuyên dùng phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điểm 4.3.2, Mục II, Phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì:

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng nhập khẩu mang mục đích nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế là Bộ Tài chính. Thủ tục hồ sơ gồm:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của Trường Đại học Cần Thơ;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận biếu, tặng hàng hóa;

- Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Trường Đại học Cần Thơ làm đầy đủ thủ tục xét miễn thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ được biết.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2306/TCHQ-KTTT ngày 29/05/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu hàng chuyên dùng phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248