Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2160/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mở rộng

Số hiệu: 2160/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2160/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Công ty TNHH Đại Cồ
(Phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
-Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1906/CVHQ-BTC-BKHĐT ngày 15/5/2006, theo FAX ngày 17/5/2006 của Công ty TNHH Đại Cồ về việc xin miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mở rộng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6, điểm 9, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

Trường hợp của Công ty TNHH Đại Cồ, theo trình bày tại công văn số 1906/CVHQ-BTC-BKHĐT nêu trên, đây là dự án đầu tư mở rộng nhập khẩu máy móc, thiết bị, để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định trên. Theo hướng dẫn tại Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì hồ sơ doanh nghiệp phải nộp gồm:

- Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (đối tượng nộp thuế tự chịu trách nhiệm về bản danh mục này);

- Bản cam kết sử dụng đúng mục đích được miễn thuế của đối tượng nộp thuế;

- Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hóa (đối với trường hợp tổ chức cá nhân trúng thầu nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa) trong đó có quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu;

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan cứ vào hồ sơ doanh nghiệp nộp, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện việc miễn thuế cụ thể cho từng lô hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Đại Cồ và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2160/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mở rộng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.209

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211