Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2095/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ hải quan đối với việc xuất, nhập khẩu kim cương thô

Số hiệu: 2095/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2095/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2095/TCHQ-GSQL NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỐI VỚI VIỆC XNK KIM CƯƠNG THÔ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 26/12/2002, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 11/2002/TT-BTM-XNK hướng dẫn thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô.

Ngày 19/3/2003, Bộ Thương mại có Công văn số 0686/TM-XNK hướng dẫn thực hiện Quy trình Kimberley (công văn này đã được sao gửi Hải quan các tỉnh, thành phố tại Công văn số 1276/TCHQ-VP ngày 27/2/2003).

Để Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan quy định thêm một số nội dung về hồ sơ hải quan đối với việc xuất nhập khẩu kim cương thô như sau:

1. Về hồ sơ nhập khẩu:

- Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu kim cương thô ngoài các chứng từ theo quy định đối với từng loại hình, doanh nghiệp phải xuất trình văn bản chính và nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận quy trình Kimberley hoặc Thư xác nhận do nước xuất khẩu cấp.

- Sau khi làm xong thủ tục hải quan cho lô hàng theo đúng quy định, Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lập Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu (03 bản) theo mẫu kèm theo văn bản này.

- 01 bản gửi cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực theo quy định tại Công văn số 0686/TM-XNK ngày 19/3/2003 của Bộ Thương mại.

- 01 bản giao cho doanh nghiệp để xin cấp Giấy chứng nhận kim cương thô xuất khẩu.

- 01 bản Hải quan lưu cùng hồ sơ lô hàng nhập khẩu.

2. Về hồ sơ xuất khẩu:

Hồ sơ Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu ngoài các chứng từ như quy định đối với từng loại hình, doanh nghiệp phải xuất trình bản chính và nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận quy trình Kimberley hoặc Thư xác nhận đối với lô hàng kim cương thô xuất khẩu do Bộ Thương mại cấp.

Các bản sao phải nộp trên đây phải có đóng dấu và chữ ký xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được Giám đốc doanh nghiệp uỷ quyền.

3. Đối với những lô hàng kim cương thô đã nhập khẩu từ ngày 1/1/2003 nhưng Hải quan chưa lập Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu, nếu doanh nghiệp yêu cầu cấp bổ sung thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu căn cứ vào hồ sơ nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và các chứng từ doanh nghiệp phải nộp và xuất trình theo quy định tại điểm 1 trên đây để cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, thì báo cáo kèm theo ý kiến đề xuất gửi Tổng cục để có chỉ đạo.

 

Vũ Ngọc Anh

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2095/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ hải quan đối với việc xuất, nhập khẩu kim cương thô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.810
DMCA.com Protection Status