Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2005/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa

Số hiệu: 2005/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2005/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Trị 

Trả lời công văn số 235/HQQT-NV ngày 20/4/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về chức năng sử dụng các liên của một số hóa đơn.

Theo quy định tại Điểm 5, Mục I Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thì chức năng sử dụng các liên của một số hóa đơn như sau:

Liên 1: phải được lưu tại cuống.

Liên 2: phải được giao cho khách hàng.

Liên 3: sử dụng nội bộ

Căn cứ theo quy định nêu trên thì Liên 2 hóa đơn phải được giao cho khách hàng. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nếu khách hàng nước ngoài không lấy hóa đơn GTGT thì cơ sở kinh doanh có hàng xuất khẩu phải lưu tại đơn vị mình.

2/ Về hồ sơ, thủ tục hải quan khi xuất khẩu hàng hóa

Kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về hồ sơ, thủ tục hải quan khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài: vấn đề này không thuộc thẩm quyền trả lời của Tổng cục Thuế, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị báo cáo với Tổng cục Hải quan để được giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Hải quan Quảng Trị biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2005/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182